BHP - tập đoàn thác mỏ lớn nhất thế giới sẽ thu hẹp hoạt động kinh doanh than và xem xét thanh lý các tài sản dầu khí già cỗi để chuẩn bị cho một tương lai carbon thấp.

Khai thác tại mỏ than nhiệt lượng cao tại Australia. Ảnh: BHP.
Khai thác tại mỏ than nhiệt lượng cao tại Australia. Ảnh: BHP.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT