Việt Nam đang đối mặt với tình trạng gian lận xuất xứ khi các quốc gia lợi dụng thị trường Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ, EU với các mức thuế ưu đãi.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT