Nếu ví dữ liệu như “dầu mỏ” mới của kinh tế, thì AI chính là nguồn điện năng mới mà Việt Nam chưa khai thác, theo nhận định của Michael Preiss, Chiến lược gia tại Golden Equator Wealth.

AI và học máy (machine learning) được trông chờ là công nghệ đột phá, làm thay đổi cuộc sống và công việc, và ảnh hưởng đến các nền kinh tế, cả phát triển và đang phát triển. Ảnh: Shutterstock
AI và học máy (machine learning) được trông chờ là công nghệ đột phá, làm thay đổi cuộc sống và công việc, và ảnh hưởng đến các nền kinh tế, cả phát triển và đang phát triển. Ảnh: Shutterstock

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT