Dân số trẻ, tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh cao, người Việt đang ngày càng cởi mở với các ứng dụng thanh toán hiện đại.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý