Tăng trưởng thu nhập và đô thị hóa làm thay đổi bản chất và cấu trúc nhu cầu thực phẩm của Trung Quốc. Và thịt là thực phẩm đang lên ngôi.

Nguồn: Shutterstock
Nguồn: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý