Mỗi ngày, người dân thành phố dành khoảng hơn năm tiếng để xem các kênh thông tin. Trong đó, khoảng 60% thời gian này để tiêu thụ thông tin trên các kênh như điện thoại, máy tính.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý