Chỉ trong vòng hai tuần, đã có 4,4 triệu vé máy bay trên thế giới bị hủy bỏ - tương đương toàn bộ thị trường bay của Ấn Độ (4,2 triệu vé) trong thời gian tương ứng.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT