Chỉ trong vòng hai tuần, đã có 4,4 triệu vé máy bay trên thế giới bị hủy bỏ - tương đương toàn bộ thị trường bay của Ấn Độ (4,2 triệu vé) trong thời gian tương ứng.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý