Victoria’s Secret, từng là biểu tượng của quyền lực và sự cám dỗ khó chống đỡ với một nửa thế giới, vừa bán minh với mức giá chỉ bằng 1/5 mức giá của chưa đầy 10 năm trước.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT