Thu ngân sách Nhà nước ngày càng giảm phụ thuộc vào dầu thô, một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong một thập kỷ vừa qua.

Giàn Công nghệ trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ (Ảnh: PVN)
Giàn Công nghệ trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ (Ảnh: PVN)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý