Thu ngân sách Nhà nước ngày càng giảm phụ thuộc vào dầu thô, một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong một thập kỷ vừa qua.

Giàn Công nghệ trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ (Ảnh: PVN)
Giàn Công nghệ trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ (Ảnh: PVN)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT