Những người chơi mới trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp fintech, đi đầu xu hướng đặt tên sản phẩm sáng tạo giúp hoạt động giao dịch trở nên thú vị hơn.

Ứng dụng MoMo, một trong những ví điện tử đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: MoMo
Ứng dụng MoMo, một trong những ví điện tử đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: MoMo

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT