Các ngân hàng tư truyền thống với lịch sử hoạt động hàng trăm năm đang dần từ bỏ danh xưng private banking - dịch vụ quản lý tài sản cho người giàu (có tài sản trên 1 triệu USD).

Thuật ngữ
Thuật ngữ "private banking" đã được loại bỏ khỏi website của Credit Suisse từ bốn năm nay. (Ảnh: Shutterstock)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT