Tiêu chuẩn về tỉ lệ an toàn vốn của Basel II đang đặt các ngân hàng Việt Nam trước áp lực tăng vốn điều lệ và hoàn thiện nền tảng quản trị.

Bài viết này nằm trong chuyên mục dành riêng cho độc giả đặt tạp chí dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản VIP để đọc bài viết này và nhận được tất cả quyền lợi dài hạn: