Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố giảm một loạt lãi suất điều hành lần thứ hai trong chưa đầy hai tháng, nhằm giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong tiếp cận vốn vay.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - trụ sở TP.HCM (Ảnh: Bảo Zoãn)
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - trụ sở TP.HCM (Ảnh: Bảo Zoãn)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT