Việc giảm lãi suất khoản tiền gửi dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại tại Ngân hàng Nhà nước khiến lợi nhuận các ngân hàng bị thu hẹp.

Tháp tài chính Bitexco nhìn từ bán đảo Thủ Thiêm (Ảnh: Anton Shuvalov)
Tháp tài chính Bitexco nhìn từ bán đảo Thủ Thiêm (Ảnh: Anton Shuvalov)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT