Các ngân hàng Việt Nam nhìn chung chưa có các giải pháp thu hút nguồn tiền từ các gia đình giàu có, dù số triệu phú đô la tại Việt Nam đang tăng với tốc độ hàng đầu thế giới.

HSBC đặt trọng tâm vào châu Á - thị trường tiềm năng của dịch vụ private banking với số lượng khách hàng chiếm tới 60% toàn cầu. Ảnh: HSBC.
HSBC đặt trọng tâm vào châu Á - thị trường tiềm năng của dịch vụ private banking với số lượng khách hàng chiếm tới 60% toàn cầu. Ảnh: HSBC.

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT