Ngân hàng có thể đóng nhiều vai trò trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, một trong số đó là bán giải pháp liên quan đến thanh toán tại các nước đang phát triển như Việt Nam.

Lợi ích của chuyển đổi kỹ thuật số ngoài việc giảm chi phí. Ảnh: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO.
Lợi ích của chuyển đổi kỹ thuật số ngoài việc giảm chi phí. Ảnh: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT