Nhiệt điện than vẫn là nguồn năng lượng chủ yếu nhưng thời gian qua Việt Nam chuyển đổi mạnh mẽ sang năng lượng sạch.

Công trình nhà máy điện mặt trời Trung Nam (tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc/ Tạp chí Nhà Quản Lý.
Công trình nhà máy điện mặt trời Trung Nam (tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc/ Tạp chí Nhà Quản Lý.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT