Năng lượng tái tạo là nguồn điện năng duy nhất tăng trưởng trong năm nay khi nhu cầu toàn ngành năng lượng trên toàn cầu dự kiến suy giảm.

Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh (Ảnh: Tạp chí Nhà Quản Lý)
Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh (Ảnh: Tạp chí Nhà Quản Lý)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT