Đại dịch COVID-19 thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá việc dịch chuyển các nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang các quốc gia có nguồn lao động chi phí thấp khác, trong đó có Việt Nam.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT