Công suất hiện ở mức 40 tỉ USD, trong khi nhu cầu tiêu thụ nội địa chỉ vào khoảng 5 tỉ USD khiến ngành dệt may Việt Nam chịu sự phụ thuộc đáng kể vào thị trường thế giới.

(Ảnh: Shutterstock)
(Ảnh: Shutterstock)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT