Từ chiến tranh thương mại đến khủng hoảng dịch bệnh toàn cầu, quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chứng kiến những thời khắc lịch sử.

Máy bay và các thiết bị máy móc nói chung là nhóm sản phẩm Mỹ xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc với kim ngạch hàng năm trên 10 tỉ USD. (Ảnh: Shutterstock)
Máy bay và các thiết bị máy móc nói chung là nhóm sản phẩm Mỹ xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc với kim ngạch hàng năm trên 10 tỉ USD. (Ảnh: Shutterstock)

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT