Thị trường của doanh nghiệp xuât khẩu bắt đầu chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh khi đơn hàng châu Âu và Mỹ giảm sút do lệnh giới nghiêm tại đây khiến lực lượng lao động hậu cần thiếu hụt.

Ảnh: Shutterstock
Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT