Khởi nguồn từ ý tưởng một hiệp định thương mại chung giữa hai khổi, với nhiều biến động, sau mười năm EU và ASEAN vẫn đứng trước lựa chọn song phương hay đa phương trong thương mại.

Hàng hóa được vận chuyển bằng tàu biển trong thương mại quốc tế. Ảnh: Bảo Zoãn.
Hàng hóa được vận chuyển bằng tàu biển trong thương mại quốc tế. Ảnh: Bảo Zoãn.

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT