Chùm ảnh thể hiện cảm xúc đa chiều - từ buồn chán, kiên cường, lo lắng, yêu thương, giận dữ và hài hước - của những con người đang chịu cảnh cách ly do dịch bệnh tại Trung Quốc.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT