Trong tháng Chín, kim ngạch xuất khẩu tôm sang Mỹ đã giảm gần 60%, xuống còn 18,7 triệu USD - theo công bố thông tin của Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT