Việt Nam có hai lựa chọn phát triển hệ thống cảng khi xây dựng cảng mới ở gần một cảng đang vận hành, một là hệ thống cảng kép (dual-hub port), hai là hệ thống cảng chính-phụ (sub-hub port).

Cảng Cát Lái - cảng container có sản lượng lớn nhất Việt Nam hiện nay. Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc.
Cảng Cát Lái - cảng container có sản lượng lớn nhất Việt Nam hiện nay. Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc.

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT