Lợi nhuận của Viettel Post trong quý 3.2019 đạt 101 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kì năm 2018, theo báo cáo của công ty.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT