Lợi nhuận của HSBC giảm 48% trong quý I.2020 do ảnh hưởng từ đại dịch và giá dầu giảm sâu, thông cáo gửi nhà đầu tư của ngân hàng cho biết.

Chi nhánh HSBC tại Paris - Pháp (Ảnh: HSBC)
Chi nhánh HSBC tại Paris - Pháp (Ảnh: HSBC)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT