Với việc nhiều loại vắc xin lần lượt được thử nghiệm lâm sàng, thế giới chuẩn bị bước vào kỷ nguyên hậu COVID-19, hãy xem các lĩnh vực khởi nghiệp nào dẫn đầu sau đại dịch.

Nhanh nhạy nắm bắt thời cơ là thế mạnh của các công ty khởi nghiệp trong và sau đại dịch. Ảnh: Shutterstock
Nhanh nhạy nắm bắt thời cơ là thế mạnh của các công ty khởi nghiệp trong và sau đại dịch. Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT