Sáu cách thức do tạp chí Harvard Business Review đề xuất có thể hỗ trợ nhân viên làm việc từ xa hiệu quả trước bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện tại và các nguy cơ dịch bệnh tương lai.

Làm việc tại nhà khi dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: Maika Alan/ Tạp chí Nhà Quản Lý.
Làm việc tại nhà khi dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: Maika Alan/ Tạp chí Nhà Quản Lý.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT