Tổng cục Thống kê vừa công bố dữ liệu kinh tế 9 tháng năm 2020 - giai đoạn nền kinh tế chịu tác động một phần bởi dịch COVID-19.

Hàng hóa xuất khẩu tại cảng Cát Lái (TP.HCM). Ảnh: Bảo Zoãn/ Tạp chí Nhà Quản Lý.
Hàng hóa xuất khẩu tại cảng Cát Lái (TP.HCM). Ảnh: Bảo Zoãn/ Tạp chí Nhà Quản Lý.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT