Rủi ro sức khỏe khi dịch bệnh bùng phát hoặc sự sợ hãi, hoảng loạn đi kèm với chúng, gắn liền với nhiều rủi ro kinh tế khác nhau.

Quảng trường Thời Đại (New York - Mỹ) cuối tháng Ba vắng vẻ sau lệnh giới nghiêm của chính quyền nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh. (Ảnh: Shutterstock)
Quảng trường Thời Đại (New York - Mỹ) cuối tháng Ba vắng vẻ sau lệnh giới nghiêm của chính quyền nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh. (Ảnh: Shutterstock)

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT