Việt Nam có bờ biển dài, nằm ở trung tâm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương kề cận luồng vận tải trù mật bậc nhất thế giới, nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế biển.

Đê chắn sóng tại cửa Định An (Trà Vinh) - nơi sông Hậu đổ ra biển. Ảnh: Tạp chí Nhà Quản Lý.
Đê chắn sóng tại cửa Định An (Trà Vinh) - nơi sông Hậu đổ ra biển. Ảnh: Tạp chí Nhà Quản Lý.

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT