Nền kinh tế Venezuela đã giảm một nửa quy mô trong năm năm qua, lạm phát tăng 130.000% biến nước này trở thành một trong những quốc gia suy thoái nặng nề nhất trong lịch sử Nam Mỹ.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT