Giãn cách xã hội, cách ly toàn xã hội và văn hóa làm việc tại nhà đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nguồn cung của bất động sản dành cho không gian làm việc chung.

Mặc dù làm việc tại nhà trên quy mô toàn cầu đã kết thúc nhưng lại là sự tiếp nối của xu hướng làm việc từ xa, từ bất cứ nơi đâu. - Ảnh: Shutter stock
Mặc dù làm việc tại nhà trên quy mô toàn cầu đã kết thúc nhưng lại là sự tiếp nối của xu hướng làm việc từ xa, từ bất cứ nơi đâu. - Ảnh: Shutter stock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT