Đó là cụm từ mà chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) nhiều lần nhấn mạnh khi nói về kế hoạch hoạt động 2020.

Mô hình cửa hàng PNJ Next với diện tích rộng và bán hầu hết các mặt hàng của PNJ được bắt đầu từ TP.HCM, đến nay đã có mặt tại ba tỉnh, thành phố (Ảnh: Bảo Zoãn)
Mô hình cửa hàng PNJ Next với diện tích rộng và bán hầu hết các mặt hàng của PNJ được bắt đầu từ TP.HCM, đến nay đã có mặt tại ba tỉnh, thành phố (Ảnh: Bảo Zoãn)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT