Với 20 triệu tài khoản người dùng, trong đó hầu hết đã xác nhận KYC (định danh khách hàng) và kết nối tài khoản ngân hàng, MoMo đã không chỉ là một ví điện tử đơn thuần.

Các cửa hàng/quán ăn lề đường đều dễ dàng có một tài khoản để nhận thanh toán từ khách hàng. Ảnh: Bảo Zoãn/ Tạp chí Nhà Quản Lý.
Các cửa hàng/quán ăn lề đường đều dễ dàng có một tài khoản để nhận thanh toán từ khách hàng. Ảnh: Bảo Zoãn/ Tạp chí Nhà Quản Lý.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT