Mặc dù bắt đầu xuất hiện trở lại tại các cửa hàng, hiệu thuốc trong nước, khẩu trang y tế vẫn là mặt hàng khan hiếm trên phạm vi toàn thế giới.

(Ảnh: Bảo Zoãn)
(Ảnh: Bảo Zoãn)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT