Trong quý đầu năm 2020, tổng lợi nhuận ròng của 32 công ty lớn tại châu Á giảm sâu đến 45% do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Đại dịch tác động xấu đến hầu hết hoạt động kinh doanh, nhưng lại mở ra cơ hội cho một số công ty như Nintendo hay Tencent. Ảnh: một quầy bán sản phẩm của Nintendo tại Đức. Nguồn: Shutterstock
Đại dịch tác động xấu đến hầu hết hoạt động kinh doanh, nhưng lại mở ra cơ hội cho một số công ty như Nintendo hay Tencent. Ảnh: một quầy bán sản phẩm của Nintendo tại Đức. Nguồn: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT