Tốc độ đô thị hóa của Việt Nam đang lặng lẽ tăng nhanh cùng làn sóng công nghiệp hóa. Các nhà bán lẻ dường như đang là những người nhanh chân nhất trong chuyển động này.

Ảnh: Shutter Stock
Ảnh: Shutter Stock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT