Streampunks - cuốn sách được viết bởi Robert Kyncl - giám đốc kinh doanh của YouTube, đã soi rọi vào cách mạng xã hội này chuyển đổi ngành truyền thông từ tận gốc rễ.

 

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý