Cửa hàng có diện tích khoảng 6.500m2 sẽ đặt tại khu thương mại phía tây của Singapore, dự kiến sẽ khai trương vào năm 2021. Đây là cửa hàng thứ ba của IKEA tại Singapore.

Cửa hàng quy mô nhỏ đầu tiên của của IKEA tại khu vực Đông Nam Á sẽ đặt tại trung tâm thương mại Jem, Singapore - Ảnh: IKEA
Cửa hàng quy mô nhỏ đầu tiên của của IKEA tại khu vực Đông Nam Á sẽ đặt tại trung tâm thương mại Jem, Singapore - Ảnh: IKEA

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT