Kết quả kinh doanh năm 2019 của công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc Huawei cho thấy, thị trường quốc tế của công ty đang chứng kiến sự thu hẹp đáng kể.

Ảnh:Bảo Zoãn/Tạp chí Nhà Quản Lý
Ảnh:Bảo Zoãn/Tạp chí Nhà Quản Lý

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT