Trước lệnh cấm của Mỹ, Huawei có thể tận dụng vài kẽ hở, tự đầu tư công nghệ hoặc tìm nhà cung cấp khác cho các sản phẩm bán dẫn. Tuy nhiên, mọi việc sẽ không hề dễ dàng.

Lệnh cấm hiệu lực ngày 15.5 hạn chế đường tiếp cận của Huawei đối với các sản phẩm chip bán dẫn tối quan trọng của công ty công nghệ Trung Quốc. Ảnh: Shutterstock
Lệnh cấm hiệu lực ngày 15.5 hạn chế đường tiếp cận của Huawei đối với các sản phẩm chip bán dẫn tối quan trọng của công ty công nghệ Trung Quốc. Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT