Dù không phải giải pháp lâu dài, xây dựng kho dự trữ chip là cách phòng vệ tối ưu nhất của Huawei khi bị Mỹ ngăn cản tiếp cận nguồn thiết bị bán dẫn.

Mỹ nắm lợi thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn, đẩy Huawei vào thế chật vật đắp vá lỗ hổng nguồn cung các loại chip bán dẫn quan trọng. Ảnh: Shutterstock
Mỹ nắm lợi thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn, đẩy Huawei vào thế chật vật đắp vá lỗ hổng nguồn cung các loại chip bán dẫn quan trọng. Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT