HSBC vừa mới chuyển 10 tỉ USD tài sản cá nhân từ dữ liệu trên giấy sang sổ cái điện tử Corda của công ty R3 để đẩy nhanh áp dụng công nghệ blockchain trong năm 2020 và 2021.

 

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT