Ngân hàng HSBC cắt giảm một số vị trí lãnh đạo quản lý mảng ngân hàng đầu tư - Reuters trích dẫn một thông báo mới đây từ HSBC gửi nhân viên ngân hàng.

Trụ sở HSBC tại Singapore (Ảnh: HSBC)
Trụ sở HSBC tại Singapore (Ảnh: HSBC)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT