Nhà đầu tư hay sưu tập đều có điểm chung là đi tìm sự quý hiếm kèm giá trị. Bài học về cơn sốt tài sản chưa bao giờ lạc hậu, khi giá mua bán vượt quá xa giá trị.

Người mua hoa tại một kho tại Hà Lan. Ảnh: Reuters/ Yeves Herman.
Người mua hoa tại một kho tại Hà Lan. Ảnh: Reuters/ Yeves Herman.

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT