Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sẽ được ký cấp Hội đồng Bộ trưởng vào cuối tháng Sáu tới, theo thông cáo từ Uỷ ban châu Âu.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT