Sự đứt gãy chuỗi cung ứng, mà giao thông vận tải là mắt xích quan trọng, trong đại dịch có thể còn nguy hại hơn chính bản thân đại dịch đó.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT